Skip to main content

På Bergsjöholm försöker vi alltid att ligga i framkant med odlingsteknik och minimera användandet av kemikalier och mineralgödsel. Vi tar ansvar för den odling vi bedriver och strävar alltid efter att utmana oss själva i att utvecklas.

Alla våra maskiner styrs med hjälp av GPS med upp till 2,5cm noggrannhet för att minimera dieselåtgång och överlappningar och när vi sprider gödning eller utför vissa sprutningar av kemikalier gör vi det alltid styrt efter en sensor på traktorns tak som läser av de unika egenskaper och behoven för den lilla del av fältet där traktorn befinner sig. Det här i kombination med stort intresse för odlingsteknik där minimerad bearbetning blivit en viktig del är ett par exempel på hur vi som traditionella lantbrukare tar ansvar för den miljö som vi agerar i. Vill du veta mer om vår tankar runt driften av gården så finns vi där för att berätta och förklara.

På gården som idag består av två olika odlingsområde, Bergsjöholm med gräns mot Ystad i väster, Folkestorp med gräns mot Ystad i norr, odlar vi traditionella skånska grödor såsom vete, maltkorn, sockerbetor, raps, majs och konservärtor. Årets produktion av raps är med sorten Vistive vilken är en speciell rapssort särskilt framtagen med en unik fettsyraprofil fri från transfetter där McDonalds är en av slutkunderna. Veten köps antingen av olika kvarnar och blir bröd eller går till Absolut Vodka. Maltkornet säljer via till mälterier som i sin tur förädlar och säljer malten till olika ölproducenter runt om i Sverige och Europa. Vi har en lång tradition av att odla ärtor till Findus numera odlar vi istället till Foodhills. Vi har alltid majs i lager för dig som söker en flexibel leverantör för din djurproduktion och jakt.

Vi söker fler partners

Av gårdens cirka 700 hektar odlas 500 hektar. Maskinpark och personalstyrkan är dimensionerad att klara större utmaningar än den egna arealen. Därav hjälper vi våra grannar med att antingen helt eller delvis sköta deras marker. Vi gör det med våra effektiva produktionsmetoder, maskiner och stort engagemang. Hör av dig ifall du är på jakt efter partner som kan hjälpa dig med din nuvarande odling i tex skötselavtal eller arrende.