Skip to main content

Bergsjöholm ligger naturskönt på kanten av Ystad med utsikt över Östersjöns norra strand. Gårdens historik tar sin början på 1300-talet och på gården finns idag två olika slott, det gamla renässansslottet Bjersjöholm daterad till mitten av 1500-talet och det nyare röda slottet på kullen byggt ca 1849-50.

Bergsjöholms verksamheter
Bergsjöholm har idag fyra huvudsakliga verksamhetsområden, jordbruk , hästavel, besöks- och eventverksamhet samt  fastighetsförvaltning. Utöver dessa grundläggande verksamheter återfinns även kopplat till fastigheterna:

  • arrende för betesmark
  • arrende för jordbruksmark
  • återvinning av material genom ÅGAB Syd AB
  • vindkraft genom Vattenfall AB
  • brytning av naturgrus genom Swerock (PEAB)

Gårdens fastighetsbestånd utvecklas över tiden och vi söker kontinuerligt nya affärspartners för gemensamma projekt där fastighetens mark med närheten till Ystad ligger till grund. Har du spännande idéer eller planer – tveka inte utan hör av dig till oss på 0707-910509.

Gamla slottet
Bjersjöholms gamla slott ska ha föregåtts av en huvudgård som låg i Bjäresjö by på 1300-talet men tror har uppförts på nuvarande plats i början av 1500-talet.

Det gamla slottet var fram till slutet på 1700-talet en mäktig försvarsanläggning sluten med fyra längor, en i varje väderstreck omringat av dels den stora sjön i norr och dels en vallgrav med vindbrygga mot söder. År 1790 revs den norra borglängan för att anpassa borgen till den tidens stilkrav och rivningsmassorna användes för att fylla igen vallgraven. Genom utdikningsarbeten på 1800-talet torrlades även sjön i norr och den gamla pålgrunden som borgen vilade på började ruttna. År 1890 tvingades man slutligen även riva den södra huvudlängan på grund av kraftiga sättningar. Idag finns endast den västra och östra längan kvar. 1986 blev slottet förklarat byggnadsminne och har nu restaurerats exteriört och i den östra längans bottenvåning har ett par rum återställts till sitt gamla utseende, bl.a. den vackra slottskyrkan med kryssvalv.

Nya slottet
Det nya slottet byggdes på en kulle söder om den äldre borgen 1849-50, när lagman Tage Sylvan var ägare. Det består av ett trevåningshus flankerat av två högre, fyrkantiga torn och är ett ungdomsarbete av den danske arkitekten Ferdinand Meldahl. Stilen är romantisk och påverkad av arkitektens intryck från en studieresa i centrala Tyskland. Slottet inrymmer en större takmålning i rotundan utförd av William Scharff och är idag privatbostad.

Bergsjöholms ägare
Den förste kände ägaren är väpnaren Ingemar Carlsen (Thott) vid mitten av 1300-talet och han flyttade sätesgården från Bjäresjö by till nuvarande Bjersjöholm. År 1366 skriver sig efterträdaren riddaren Åge Ingvarsen Baad, en av Valdemar Atterdags högst betrodda män och gälkare, d.v.s. kungens ställföreträdare i Skåne. Efter hans död övertog hans änka Anne Gerhardsdatter som gifte på 1380-talet om sig med väpnaren Peder Munk, som då uppger egendomen som sin sätesgård. Han var bland de skånska herremän som 1381 slöt separatfred med den svenske kungen Albrekt av Mecklenburg och avvärjde ett svenskt anfall på Skåne. Framöver tom slutet av 1500-talet ägs gården av släkterna, Hvide och Rotfeld. Christenze Nielsdatter Rotfeld gifte sig med kung Frederik II:s betrodda riksråd Björn Kaas. Detta par skall ha låtit uppföra den gamla borgen 1576. Framöver har gården ägts av familjerna Urup, Thott till dess att grevinnan Ebba Brahe, änka efter riksmarsken och generalfältherren Jacob De la Gardie, köpte gården 1668. Efter hennes död 1674 tillföll Bjersjöholm den mäktige sonen greve Magnus Gabriel De la Gardie, en av den svenska stormaktstidens mest framträdande gestalter. Framöver ägs gården av familjerna von Königsmarck, Stenbock, Palmcreutz, von Essen mfl till dagens ägare Fredrik Ahlström.